בדיקת תאימות רכב
רכיב אנג'י מתאים לרוב רכבי הבנזין שנמכרו משנת 2002 ורוב רכבי הדיזל שנמכרו משנת 2005.